Webinaria dla instytucji otoczenia biznesu
świadczących usługi proinnowacyjne w świetle wyzwań
oraz założeń nowego systemu akredytacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

O webinarach

Cykl bezpłatnych webinarów tematycznych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce poświęcony jest wyzwaniom stojącym przed instytucjami otoczenia biznesu w Polsce świadczącymi usługi dla przedsiębiorstw i ich perspektyw rozwojowych w nadchodzącym okresie finansowania.
Celem spotkań jest dyskusja na temat problemów dotykających instytucje otoczenia biznesu zapotrzebowania przedsiębiorstw na nowe usługi proinnowacyjne, zaprezentowanie dobrych praktyk w działaniu IOB w dobie COVID-19 oraz efektywnych form kooperacji między instytucjami.
Podczas webinarów zaprezentowany zostanie również nowy system akredytacji podmiotów do realizacji usług dla przedsiębiorców przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a jego założenia poddane konsultacjom on-line.
W webinarach wezmą udział zarówno eksperci jak i przedstawiciele Ministerstwa. W trakcie każdego spotkania będzie możliwość udziału w dyskusji i zadawania pytań ekspertom, zaproszonym gościom na czacie.

Harmonogram webinarów

25.09.2020 | 10:00-12:00

Problemy dotykające Ośrodki Innowacji,

zakres potrzebnego wsparcia i instrumenty.

25.09.2020 | 13:00-15:00

Nowe usługi proinnowacyjne jakich potrzebuje świat, w tym strategie przetrwania Covid-19.

16.10.2020 | 10:00-12:00

Założenia nowego systemu akredytacji Ośrodków Innowacji, funkcjonalności
i specjalizacje technologiczne Ośrodków Innowacji (rodzaje i cel jaki mają spełniać).

16.10.2020 |12:45-14:45

Platforma informatyczna prezentująca

potencjał Ośrodków Innowacji (funkcje i główne moduły platformy).

5.11.2020 | 10:00-12:00

Kooperacja ośrodków innowacji w obliczu

stojących przed nimi wyzwań.

Rejestracja

Imię*
Nazwisko*
Email*
Nazwa firmy/instytucji*
Wybierz webinar w którym chcesz wziąć udział*

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 14 (dalej również jako "Organizator") podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych w celu zarejestrowania mojego zgłoszenia oraz organizacji i obsługi cyklu webinarów dla instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne w świetle wyzwań oraz założeń nowego systemu akredytacji MR, w tym prowadzenia komunikacji z tym związanej.

*Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż administratorem moich danych osobowych jest Organizator oraz że zapoznałam/łem się z pełną informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych

Prelegenci

Partnerzy

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju
Robert Błaszczykowski
Departament Innowacji
e-mail: robert.blaszczykowski@mr.gov.pl

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
e-mail: biuro@sooipp.org.pl
www.sooipp.org.pl

Informacje organizacyjne
Zuzanna Kępka
e-mail: zuzanna.kepka@kdkevents.pl